Referencer

Her kan du læse forskellige referencer fra Sinus Installations kunder og samarbejdspartnere.

Renovering og udvidelse af transportanlæg.

Danlind er en familieejet dansk virksomhed med fabrikker i Hammel og Holstebro. Deres spidskompetence og forretningsmæssige kerneområde er udvikling af effektive og miljøvenlige produkter til vask og rengøring i formaterne pulver, tabs og flydende.

Fleksibilitet

Den seneste udvidelse af produktionen øger deres kapacitet og fleksibilitet. De står derfor stærkt i forhold til at kunne foretage hurtige produktionsskift og anvende flere forpakningsløsninger.

Et transportanlæg fra midten af 90’erne og senere ombygget/ udvidet i slutningen af 90’erne, blev renoveret og udvidet.

Der blev leveret et fuldt funktionsdygtig anlæg med tilhørende nye komponenter.

Projektet bestod af følgende punkter:

  • Udskiftning af hovedstyretavle +AK01
  • Ombygning af styretavle +106AK01
  • Udskiftning af styretavler på kørevogne
  • Udvidelse med flere nye stationer, for nye produktionslinjer.
  • Udvidelse med transportsystem til udkørsel af tomme beholdere.
  • Udskiftelse af betjeningspulte i mixeri og produktion.
  • Fuld el dokumentation.

Sikkerheden blev lavet som et samlet system via sikkerheds PLC som kommunikerer med undertavler og transfervogne. Kommunikationen med transfervognene er lavet trådløs.

Ved alle betjeninger er der et nødstop og reset.

Der blev lavet en ny risikovurdering på anlægget, så man er sikker på at opfylde alle nødvendige sikkerhedskategorier og standarder.

Opbygning af datacenter

JN data er et dansk it-drift og teknikcenter med hovedkontor i Silkeborg og kompetencecentre i Roskilde og København. JN data arbejder med at skabe og videreudvikle det teknologiske fundament for Jyske Bank, Nykredit, BEC, SDC og Bankdata og hovedopgaven er at sikre deres partnere en stabil, sikker og effektiv it-drift.

JN Data byggede i 2010 et helt nyt datacenter med mange serverrack, hvor der blev opført 3 nye maskinstuer med alt hvad dette indebar af el – og netværks installationer. Det blev bygget som redundans center til deres dengang eneste center.

Sinus Installation sørgede for, at hele el installationen blev udført korrekt, teknisk tidssvarende og tildeles efterfølgende al vedligeholdelse og service af kabler og netværk.

Der blev trukket mange både kobber og fiber forbindelser mellem det aktive udstyr som det i dag huser. Hele installationen er trukket og oplagt på pæn og overskuelig måde, fået individuelt opmærkningsnummer, så pågældende montør, altid kan finde frem til rette dokumentation.

Jyske Bank – Større installationsprojekter

Installering og vedligeholdelse af alle tekniske løsninger

Jyske Bank er et af de vedvarende projekter, som vi igennem de sidste 15 år har været tilknyttet. Vi har i denne årrække altid haft minimum en mand tilknyttet projektet, men i perioder har vi haft helt op til 5 mand engageret i Jyske Bank. Ligeledes har vi med Jyske Bank underskrevet en samarbejdsaftale, således, at vi hver dag servicerer de eksisterende installationer. En sådan samarbejdsaftale er individuel fra virksomhed til virksomhed og kan derfor tilpasses dine behov.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet tavle installation, at skabe nye EDB fiber- og kobber netværk, oprettelse af nye EDB arbejdspladser og installationer, installation af lys styring i mange afskygninger, ABDL – automatisk dørlukning, ombygning, renovering og generel vedligeholdelse, herunder af blandt andet nød- og paniklys.

Egetæpper

Se indlæg fra Siemens

Reference Egetæpper

Netværksopbygning

Skanroll er en leverandør virksomhed af transportløsninger og specialmaskiner, som udvikler, tegner og producerer avancerede transport og sorteringsmaskiner til kunder i både ind- og udland. De har egen produktion og er afhængige af, at deres netværk fungerer.

Skanroll henvendte sig til os, da de efter et lynnedslag havde fået problemer med deres netværk.

Arbejdet hos Skanroll indebar en grundig undersøgelse og gennemgang af hele netværket, for at kunne konstatere, at problemet ikke kun skyldtes lynnedslag. Undersøgelsen viste, at Skanroll havde et for højt forbrug af sikringer kombineret med lynnedslag.

Sinus Installation skiftede samtlige Patch kabler, installerede to kombi relæer til forsyning til deres servere og UPS anlæg og ryddede op i deres gamle installationer, således at deres kabler fremstår overskuelige. Ligeledes testede og forbedrede vi de eksisterende installationer.

Sejs Skole – renovering af klasselokaler       

Sejs Skole er en skole med godt 700 elever beliggende cirka otte kilometer fra Silkeborg.

På Sejs Skole ønskede de at få renoveret deres klasselokaler fuldstændigt med henblik på at få opdaterede elektroniske lokaler.

Arbejdet indebar el-arbejde indenfor udskiftning af afbrydere, stikkontakter og dåser, rørlægning for lys, kraft- og svagstrøms installationer, ændringer af lampesteder, installation af kraftstik og LED belysning, samt udvidelse af den eksisterende el-tavle.

Alle lys installationer blev udført med bevægelsessensorer, som sørger for, at lyset automatisk slukkes, når der ingen bevægelse er i rummet. Ligeledes er lyset i rummet dagslysstyret via bevægelsesfølernes indbyggede lys sensorer, således at lysstyrken er tilpasset dagslyset udenfor. Disse installationer sparer ligeledes skolen for unødige udgifter i forbindelse med forglemmelser af lys slukning.

Renovering af el-installationer

På Sorring Skole efterspurgte de flere forskellige el-opgaver indenfor installering/montering, omlægning, demontering, ombygning eller indbygning af materiel på hele skolen, da de ønsker at imødekomme den nye teknologi, som kan lette hverdagen for både elever og lærere.

Opgaverne omfattede demontering/omlægning af de eksisterende installationer, føring af hovedledninger til gruppetavler, ombygning/indbygning af grupper og fejlstrømsafbrydere og relæer, installering kraftstik, ventilation, vindfang, brandalarmer, ABDL-anlæg, tyverialarm anlæg, hårde hvidevarer, PDS Cat6E inklusiv konnektering, føringsveje,  forskellige lys-installationer og belysningsarmaturer og byggestrøms- og orienteringsbelysning, herunder LED belysning.

Udskiftning af el-tavler

På Fårvang Skole ønskede de at få udskiftet deres el-tavler.

Sinus Installation tog imod opgaven som indebar en komplet installation, montering og idriftsættelse af 11 nye el-tavler, opføring af sikringsløse anlæg med fuld selektivitet.

De eksisterende installationer, stik- og hovedledninger og beskyttelsesledere blev genanvendt, hvilket vi hos Sinus Installation prioriterer hvis muligt, for at spare kunden for unødige omkostninger.

Silkeborg Bibliotek – udskiftning og fornyelse af el tavler              

Silkeborg Bibliotek har hver dag mange brugere, som både anvender netværket, de elektroniske ind-og udlånsmaskiner, søgemaskiner mm. hvorfor det er væsentligt, at al elektronik hver dag fungerer.

Silkeborg Bibliotek efterspurgte nye el-tavler og Sinus Installation tog imod opgaven som omfattede udskiftning, montering og idriftsættelse af 9 stk. tavler, etablering af ny hovedledning, jordplinter og udførelse af potentialudligning.

Ester og Erik – udvikling og renovering af el tavle

Udvikling og renovering af el tavle

Ester og Erik er en mindre virksomhed som producerer dyppede lys.
Arbejdet med dyppede lys kræver en moderne og højteknologisk maskine, som kan udarbejde lige præcis de lys, der er behov for. Derfor bad Ester og Erik Sinus Installation om hjælp, da deres 25 år gamle manuelle maskine skulle fornys.

Sinus Installation udviklede og renoverede derfor den eksisterende manuelle maskine, så den nu kører automatisk. Dette indebar planlægning og el dokumentering af anlæg og ny styring før arbejde kunne påbegyndes. Opgaverne indbefattede opbygning af specialiseret tavle med styring for anlægget med dertilhørende operatørpanel og indstilling heraf i forhold til præcis dyppedybder, dyppetid og temperaturer. Dette arbejde krævede demontage af eksempelvis hovedstyretavle, udskiftning af PLC node i eksempelvis undertavle, montage af ny styretavle og sammenbygning med eksisterende undertavler og genmontage af komponenter fra anlæg, samt PLC programmering og optimering og automatisering af anlægget, så processtop bliver minimeret og derved øger hastigheden og produktionen.