El-installation inden for alle erhverv

Sinus Installation A/S giver dig kvalitet og sammenhæng i arbejdspladsens el-installationer - lige fra bygninger og kontorer til produktionsudstyr.

Vores el-installatører løser el-installation inden for alle erhverv i Silkeborg og Midtjylland. Lige fra institutioner, kontorer til industri og landbrug samt store avancerede entrepriseopgaver.

Vi tror på service og kvalitet, frem for hurtige og nemme løsninger. Vores erfaring viser os, at den holdning betaler sig i længden.

Derfor sætter vi os altid grundigt ind i opgaven, før vi kaster os over den.

Det gælder lige fra de helt enkle el-installations opgaver og løsning af akutte hverdags opgaver, til komplicerede tekniske løsninger og planlagt installation af avancerede anlæg - der kræver projektering og dokumentation.

Effektiv industri elinstallation


Der er mange forskellige faktorer og krav, som skal tages hensyn til omkring industri el-installation. Det kan være i forhold til støv, vand, brandfare, store strømme, overspændings-beskyttelse, elektrisk støj mm.

Vores mange dygtige installatører og ingeniører har tilsammen mange års erfaring, inden for sikker og effektiv industri el-installation og industristyring.

Kontorinstallation der fungerer optimalt


Vi har installatører, der er fast tilknyttet store kontormiljøer hos virksomheder, hvor der er brug for ændringer dagligt i den eksisterende kontorinstallation.

Det har givet os stor erfaring i at udføre relevante forandringer, så det generer medarbejderne mindst muligt og i at udføre installationerne, så det er lettest muligt at udføre ændringer efterfølgende.

Vores viden og erfaring inden for kontorinstallation, gavner os lige fra mindre kontormiljøer, til store kontormiljøer, hvor der konstant sker forandringer.

Landbrugsinstallation


Vi har stor erfaring med at skabe sikre løsninger til landbruget, lige fra sikre installationer til energibesparelser.

Ved opbygning af landbrugsinstallation, skal der tages hensyn til bedriftens dyr. Ligeledes skal installationerne beskyttes, mod angreb fra gnavere og andre skadedyr.

Moderne landbrug, er store enheder, med et stort energiforbrug. Derfor kan det give god mening at installere f.eks. vindmølle- og solcelleanlæg.

Det er også vigtigt for dyrevelfærden og dyrenes overlevelse, at der er driftssikkerhed på ventilationsanlæg, køleanlæg og malkeanlæg. Derfor er der behov for generatoranlæg, der kan forsyne anlæggene ved strømsvigt.

Derudover kan vi tilbyde hjælp med ansøgninger om tilskud, til energibesparelser og el- sikkerhedsattester, til forsikringsselskaber.

Vi påtager os alle former for el-installationer i nybyggeri


Vi anbefaler, at du gør dig overvejelser omkring energiforbrug, fleksibilitet, komfort (bygningsautomation) og sikring inden opførsel af en ny bygning.

Der kan være store besparelser, ved at tænke det hele, ind i byggeriet.

Sinus Installation A/S klarer alle el-installationer ved alle former for renovering


Ved renovering anbefaler vi, at du nøje overvejer mulighederne for energibesparelser. Da der i mange tilfælde kan findes besparelser, som kan være med til at finansiere renoveringen.

Vores elektrikere og installatører er klar, til at rådgive, om de bedste løsninger, ved alle former for renovering.